Pedaran

«پدرانه»
.این مجموعه عکس و نوشته‌های پدرم، کار مشترک من و او در تحقق یک تعهد فرهنگی است
پدر معلمی است از سال‌های دور. دهه‌های ۴۰ – ۳۰ شمسی با نیم قرن سابقه نوشتاری
.در این مجموعه، عکس‌ها بیان‌کننده نگرش به زندگی اوست و تأکید فراوان او بر آموزش، بر مبنای آگاهی اجتماعی است
.سال‌های متوالی پدرم از من خواست به نوشتن و عکاسی کتابی اقدام كنم که تصویرگر فرهنگ کشورمان و بازتاب دهنده اهمیت زادگاهمان «بوشهر» و خلیج همیشه فارس باشد
.متأسفانه عوامل مختلف باعث تأخیر در این حرکت فرهنگی شد
.در این راستا، بیش از پیش متوجه شدم که هنر، زمینه ساز آگاهی و سرچشمه پایداری است. وظیفه ما حفاظت از آثار بزرگان است. هر چند مشغولیات دنیای به اصطلاح متمدن، ما را از این مهم باز می‌دارد
.این مجموعه بخش کوچکی از میراث فرهنگی ماست و آغازی است برای بازگشت من به گنجینه ای که تمام هم و غم من در آن نهفته بود
.با سپاس از او که مرا در این راه همراه و همراز شد.

این مجموعه را به تمام علاقه مندان به فرهنگ و هنر تقدیم می‌دارم. به گفته دکتر محمد معین در مقدمه فرهنگ ۶ جلدی آثار ارزشمند خود می‌نویسد که: این کاری بود که توانستیم، کاری نبود که خواستیم » مونا عليخواه – دی ماه ۱۳۹۸