Veilig, overal en altijd | Nederland | 2023

Veilig, overal en altijd

Expositie

November 2023 – maart 2024 

Kunstlinie | Almere | Nederland

Opdrachtgever: Sorpotimisten Almere | Gemeente Almere

In Nederland heeft 1 op de 4 vrouwen te maken met geweld. Toen ik met enkelen van hen sprak, viel het me op dat zoveel van hen zeiden dat ze zichzelf niet meer herkennen: “De vrouw die ik was voor het geweld en degene die ik nu ben, zijn compleet andere mensen.”

Ik maakte een dubbel-expositie. De ene helft van de expo – foto’s zonder gezichten – laat zien dat geweld je je identiteit ontneemt. De andere helft toont dat geweld tegen vrouwen een mannenzaak is. Ik portretteerde mannen zien die naast hun vrouw staan, die hun liefde geven in plaats van klappen; want pas wanneer mannen het onderwerp (met elkaar) durven te bespreken, kan er wezenlijk iets veranderen.